Schválený pořad a stav projednávání 22. schůze

Od 8. 9. 1994 14:00 do 8. 9. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1132 - 1135 a 1139 - 114 -   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1132/ -   

Zákony -

 1. 2.

  Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995, /sněmovní tisk 1046, 1131/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995 /sněmovní tisky 1046 a 1131/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, /sněmovní tisk 1040, 1143/ -   

 3. 4.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu projednávání sněmovních /sněmovní tisk 1077, 1129/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky /sněmovní tisky 1040 a 1143/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny   

 2. 6.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze