Schválený pořad a stav projednávání 2. schůze

Od 26. 1. 1993 14:00 do 26. 1. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky   

  2. 2.

    Volba prezidenta republiky   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze