Návrh pořadu 17. schůze

Od 22. 3. 1994 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 9.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 3. 15.

  Statut Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 730/  

 4. 16.

  Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence /sněmovní tisk 783/  

 5. 17.

  Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

 6. 18.

  Návrh na volbu člena Rady České televize   

 7. 19.

  Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha   

 8. 20.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 875/