Ing. Josef Šenfeld - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Mgr. Alena Hanáková01
Ing. Kamil Jankovský11
RNDr. Petr Nečas22


ISP (příhlásit)