Ing. Pavel Hrnčíř - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Ing. Jan Fencl11
PhDr. Václav Grulich11
RNDr. Miloš Kužvart23
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.11
Ing. Miloš Zeman11


ISP (příhlásit)