Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy stálé kontrolní komise (27. října 2010) 
č. 2k volbě ověřovatelů stálé kontrolní komise (27. října 2010) 
č. 3k zásahu ÚOOZ na půdě Vojenského zpravodajství (18. 6. 2013) ISP (příhlásit)