Zemědělský výbor
Semináře

Seminář k problematice krmiv (18. listopadu 2010) 
Zemědělská politika 2011 (29. listopadu 2010) 
Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice s.p. Lesy ČR od roku 2012 (tzv. Dřevěná kniha) (9. prosince 2010) 
Kapalná biopaliva a další obnovitelné zdroje, šance pro české zemědělství v souladu s dlouhodobou vizí EU (19. ledna 2011) 
Výběrová řízení na lesnické práce vypisované Lesy ČR, s. p. (3. března 2011) 
Setkání  s představiteli Českého rybářského svazu (25. května 2011) 
Daňové úniky při výměru spotřební daně a daně z přidané hodnoty při obchodu s minerálními palivy (16. května 2012) 
Seminář k vládnímu návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/ (6. září 2012) 
Zákon o pohonných hmotách č. 311/2006 Sb., v souvislosti s předloženým sněmovním tiskem 883 (7. března 2013) 
„Novela zákona o vodovodech a kanalizacích“ (6. května 2013) 
sy020_130529_bezpecnost_potravin.docx 
Podpora zemědělského pojištění (17. června 2013) ISP (příhlásit)