Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropské záležitosti (8. července 2010) 
č. 2k volbě volební komise výboru pro evropské záležitosti (8. července 2010) 
č. 3k volbě předsedy výboru pro evropské záležitosti (8. července 2010) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru pro evropské záležitosti (8. července 2010) 
č. 5k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (8. července 2010) 
č. 6k termínu výjezdní schůze spojené se seminářem Parlamentního institutu (10. srpna 2010) 
č. 7k uspořádání setkání výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky v Praze (10. srpna 2010) 
č. 8k záměru vyslání delegace VEZ do Štrasburku a Lucemburku (10. srpna 2010) 
č. 9k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (10. srpna 2010) 
č. 10k rozdělení gescí podle formací Rady EU mezi členy VEZ (2. září 2010) 
č. 11k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 1/: kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa v tom: (2. září 2010) 
č. 12k Podnětu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech /kód dokumentu 9145/10/ (2. září 2010) 
č. 13k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 24. května - 29. srpna 2010 (2. září 2010) 
č. 14k cestě delegace VEZ na XLIV. COSAC do Belgie (2. září 2010) 
č. 15k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 24. května - 29. srpna 2010 - doprojednání (7. října 2010) 
č. 16k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. srpna - 3. října 2010 (7. října 2010) 
č. 17k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu /kód dokumentu 11582/10, KOM(2010) 331 v konečném znění/ (7. října 2010) 
č. 18k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady .../.../EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění] /kód dokumentu 12386/10, KOM(2010) 368 v konečném znění/ (7. října 2010) 
č. 19ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Fondy pro řešení problémů bank /kód dokumentu 10394/10, KOM(2010) 254 v konečném znění/ (7. října 2010) 
č. 20k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání /kód dokumentu 12208/10, KOM(2010) 379 v konečném znění/ (7. října 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)