Zemědělský výbor
Usnesení

č. 41k orgánům Pozemkového fondu ČR (30. června 1993) 
č. 42k legislativním pracem ministerstva zemědělství ČR v oblasti tabáku a tabákových výrobků a v oblasti vína a vinohradnictví (30. června 1993) 
č. 43k mechanismu udělování licencí na dovoz a vývoz zemědělských a potravinářských výrobků (14. července 1993) 
č. 44k návrhu poslance MUDr. M. Kašpárka a dalších na vydání zásad zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností (tisk PS 466) (1. září 1993) 
č. 45k návrhu poslance MUDr. J. Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb. a zákona ČNR č. 42/1993 Sb. (tisk PS 464) (8. září 1993) 
č. 47k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. (tisk PS 501) (29. září 1993) 
č. 49k návrhu zásad zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice, předložených poslancem JUDr. ing. Janem Jeglou a dalšími (tisk PS 492) (29. září 1993) 
č. 50k návrhu ústavního zákona o referendu, předloženému poslancem JUDr. Janem Kryčerem a dalšími (tisk PS 494) (29. září 1993) 
č. 52k vládnímu návrhu zásad zákona o vinohradnictví a vinařství (tisk PS 530) (6. října 1993) 
č. 53k vládnímu návrhu zásad zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí /rozpočtová pravidla/ (tisk PS 482) (6. října 1993) 
č. 56k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 1994 - KAPITOLA čís. 329 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (3. listopadu 1993) 
č. 59k vl.návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk PS 547) (3. a 17. listopadu 1993) 
č. 60k vl.návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (tisk PS 622) (3. listopadu 1993) 
č. 61 (z ne-movitostí a mění zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších před) 
č. 62 (z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk PS 605)) 
č. 63k vl.návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588 /1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tisk PS 618) (4. a 17. listopadu 1993) 
č. 64k vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587 /1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk PS 619) (4. a 17. listopadu 1993) 
č. 65k vl.návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů (tisk PS 533) (4. listopadu 1993) 
č. 66k problematice lesního hospodářství (4. listopadu 1993) 
č. 69k vl.návrhu Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné sraně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (tisk PS 606) (24. listopadu 1993) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)