Zemědělský výbor
Usnesení

č. 70k vl.návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk PS 617) (24. listopadu 1993) 
č. 72k vládnímu návrhu zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (tisk PS 604) (24. listopadu 1993) 
č. 73k tisku 533/ (24. listopadu 1993 /) 
č. 75k podnětu Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (24. listopadu 1993) 
č. 76k vládnímu návrhu zásad zákona o státní službě některých státních zaměstnanců /služební zákon/ (tisk PS 579) (26. ledna 1994) 
č. 77k návrhu posl. J. Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR čís. 202/1990 Sb., ze dne 17.5.1990 o loteriích a jiných podobných hrách (tisk PS 776) (10. března 1994) 
č. 79k vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., a zákona č. 189/1993 Sb., a občanský soudní řád (tisk PS 766) (26. ledna 1994) 
č. 80k návrhu zásad zákona o sídle Parlamentu ČR, předloženém posl. Miroslavem Kašpárkem a dalšími (tisk PS 366) (26. ledna 1994) 
č. 81k vl. návrhu zásad zákona o chmelu (tisk PS 580) (27. ledna 1994) 
č. 82k návrhu posl. J. Bejčka na vydání zásad novely zákona č. 172/1992 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (tisk PS 601) (11. května 1994) 
č. 83k návrhu poslanců Jiřího Vlacha a Jana Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, schválený PS P ČR 2.12.1993 (tisk PS 777) (10. února 1994) 
č. 84k postupu privatizace státních statků v ČR (26. ledna 1994) 
č. 85k problematice preventivní veterinární péče a nákazové pokladny (26. ledna 1994) 
č. 86k problematice dotací ze státního rozpočtu do rezortu zemědělství (27. ledna 1994) 
č. 87k tisku PS 777 (27. ledna 1994) 
č. 88k problematice privatizace lesních akciových společností (27. ledna 1994) 
č. 89k návrhu posl. V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v ČR a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob (tisk PS 700) (10. února 1994) 
č. 90k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava ČR, předložený skupinou poslanců M. Kašpárkem a dalšími (tisk PS 602) (3. února 1994) 
č. 91ke zprávě o postupu privatizace státních statků v ČR (10. února 1994) 
č. 92k problematice dotací ze státního rozpočtu do rezortu zemědělství (10. února 1994) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)