Vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy (11. července 2016) 
č. 2k volbě ověřovatelů (11. července 2016) 
č. 3k provedení svědeckých výslechů (11. července 2016) 
č. 4k neveřejnému jednání komise (11. července 2016) 
č. 5k vyžádání dokumentů (11. července 2016) 
č. 7k vyžádání nařízení či pokynu policejního prezidenta k využívání informačního systému ETŘ po provedené organizační změně (reorganizaci) ÚOOZ a ÚOKFK , jejímž výsledkem bylo vytvoření NCOZ (18. srpna 2016) 
č. 9o provedení svědeckého výslechu bývalého ředitele Bezpečnostní informační služby Jiřího Langa před komisí (18. srpna 2016) 
č. 10k zproštění povinnosti mlčenlivosti bývalého ředitele Bezpečnostní informační služby Jiřího Langa (18. srpna 2016) 
č. 11k získání dokumentů (návrh policejního orgánu, žádost státního zástupce a povolení soudce), které jsou nezbytné k provedení odposlechů, a to ke všem odposlechům, které jsou zmiňovány v tzv. Šlachtově zprávě (18. srpna 2016) 
č. 12o provedení svědeckého výslechu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mymáře před komisí (18. srpna 2016) 
č. 14k získání kopií úředních záznamů genmjr. Tomáše Tuhého a brig. gen. Zdeňka Laubeho, které vyhotovili a ministrovi vnitra předali bezprostředně potom, co jim bylo z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci telefonováno v souvislosti s organizační změnou (reorganizací) ÚOOZ a ÚOKFK (18. srpna 2016) 
č. 15k vyžádání kopií protokolů o výslechu genmjr. Tomáše Tuhého a brig. gen. Zdeňka Laubeho, které byly provedeny náměstkem vrchního státního zástupce JUDr. Pavlem Komárem v souvislosti s připravovanou organizační změnou (reorganizací) ÚOOZ a ÚOKFK (18. srpna 2016) 
č. 16k pozvání a podání svědecké výpovědi ministra vnitra Milana Chovance, místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše a vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře (31. srpna 2016) 
č. 17k řešení úniků informací týkajících se organizační změny útvarů ÚOOZ a ÚOKFK (31. srpna 2016) 
č. 18k rozhodnutí vyžádat od Nejvyššího státního zastupitelství dohledový spis nad postupem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci při podání vysvětlení policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho. (31. srpna 2016) 
č. 19k podnětu Nejvyššímu státnímu zastupitelství k prověření postupu dozorového státního zastupitelství v kauze Králík a v kauze Čapí hnízdo (31. srpna 2016) 
č. 20k vyžádání od Nejvyššího státního zastupitelství odpověď Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ministryni spravedlnosti Heleně Válkové na její žádost o informaci ke spisu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Sp. zn.: 5 VZn 405/2014. (31. srpna 2016) 
č. 21k plánovanému svědeckému výslechu Roberta PELIKÁNA a Ivana BÍLKA a zajištění pro oba svědky zproštění povinnosti mlčenlivosti (5. září 2016) 
č. 22k vyžádání údajů z Národní centrály proti organizovanému zločinu Policie České republiky o počtech policistů (5. září 2016) 
č. 23k vyžádání písemných informací z Policejního prezidia České republiky (5. září 2016) 

123
ISP (příhlásit)