Výbor pro bezpečnost
Semináře

Právní úprava činnosti soukromých detektivů v návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách (4. října 2012) 
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 776/ (10. října 2012) 
Uplatnění zákazu pobytu v praxi podle novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, publikované pod č. 494/2012 Sb. (14. února 2013) 
Uplatnění zákazu pobytu v praxi (21. března 2013) ISP (příhlásit)