Výbor pro obranu
Semináře

Ochrana vzdušného prostoru ČR – stav a perspektivy (22. listopadu 2012) ISP (příhlásit)