Výbor pro sociální politiku
Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost
Pozvánky na schůze

č. 1 (10. února 2011) 
č. 2 (9. června 2011) 
č. 3 (31. května 2012) 
č. 4, 2. kulatý stůl - Úrazové pojištění zaměstnanců – nová právní úprava (3. října 2012) 
č. 5, Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 - 2014 (7. února 2013) ISP (příhlásit)