Rozpočtový výbor
Podvýbor pro daně, cla a loterie
Usnesení

č. 5k informaci Ministerstva financí k zákonu o dani z příjmů v souvislosti se zdaněním hazardu (případné řešení zdanění „nelegálů“) (3. listopadu 2011) 
č. 6k informaci Ministerstva financí o návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech (tisk 478) (3. listopadu 2011) 
č. 7k informaci Ministerstva financí o zemích tzv. „daňových rájů“ a finančních únicích na daních z titulu daní z příjmů a způsobech řešení k jejich zamezování (3. listopadu 2011) 
č. 8k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (3. listopadu 2011) 
č. 9k volbě místopředsedy podvýboru (14. března 2012) 
č. 10k informaci Celní správy ČR o problematice postupu ochrany práv duševního vlastnictví při celní kontrole, praxi, efektivnosti a účinnosti v boji proti padělání (3. května 2012) 
č. 11k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (3. května 2012) ISP (příhlásit)