Výbor pro životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 39lze sledovat streamem, připojit formou videokonf. (8. září 2021)
č. 38přístupné online přenosem (8. června 2021)

Zápisy z jednání

č. 39 (8. září 2021)
č. 38 (8. června 2021)

Usnesení

č. 194k informaci z Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě (8. září 2021)
č. 191k dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke zdravé planetě pro všechny - Akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, COM (2021) 400 final (8. září 2021)
č. 189ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020 /ST 1218/ (8. září 2021)
č. 193k informaci o činnosti Uhelné komise (8. září 2021)
č. 192k dokumentu EU: Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě, COM (2021) 263 final (8. září 2021)

Semináře

Budoucnost recyklace vČRformou videokonference (24. června 2021)
Kulatý stůl ke směrnici o jednorázových plastechvideokonference; změna termínu (24. června 2021)
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení haváriívideokonference (13. května 2021)
Kulatý stůl k novele zákona o myslivostiformou videokonference (30. března 2021)
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?upravená pozvánka - videokonference, prostřednictvím videokonference (16. února 2021)ISP (příhlásit)