Výbor pro bezpečnost
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 20 (7. srpna 2013)
č. 19 (25. června 2013)

Zápisy z jednání

č. 20 (7. srpna 2013)
č. 17 (17. dubna 2013)

Usnesení

č. 67k návrhu termínu a pořadu 19. schůze výboru pro bezpečnost (22. května 2013)
č. 66k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra - za rok 2013 (22. května 2013)
č. 65k návrhu závěrečného účtu kapitoly 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů - za rok 2012 (22. května 2013)
č. 64k návrhu závěrečného účtu kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba - za rok 2012 (22. května 2013)
č. 63k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 903) (22. května 2013)

Semináře

Uplatnění zákazu pobytu v praxi (21. března 2013)
Uplatnění zákazu pobytu v praxi podle novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, publikované pod č. 494/2012 Sb. (14. února 2013)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 776/ (10. října 2012)
Právní úprava činnosti soukromých detektivů v návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách (4. října 2012)ISP (příhlásit)