Výbor pro sociální politiku
Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 5Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 - 2014 (7. února 2013)
č. 42. kulatý stůl - Úrazové pojištění zaměstnanců – nová právní úprava (3. října 2012)ISP (příhlásit)