Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
O komisi

Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu byla zřízena na základě zákona č. 412/2005 Sb., jako zvláštní kontrolní orgán Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ.

Národní bezpečnostní úřad je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a je ústředním správním úřadem pro ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.

Uvedený zákon přesně vymezuje dokumenty a informace, které ředitel NBÚ této komisi standardně předkládá, a dokumenty a informace, jejichž předložení si komise může vyžádat. Jde zejména o předkládání zprávy o činnosti NBÚ, zprávy o jednotlivých bezpečnostních řízeních a o materiály týkající se rozpočtu NBÚ. Komise není oprávněna zasahovat do personálních pravomocí vedoucích pracovníků NBÚ a nahrazovat jejich řídící činnost.

Kontrolní orgán se skládá nejméně ze 7 členů. Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.

Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

Statut komise (Dokument DOC, 41 KB)

Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřaduISP (příhlásit)