Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Semináře RRPNM

Rodina a společnost (22. května 2014) 
Společnost a duševně nemocní (1. listopadu 2016) 
Perspektiva zaměstnaneckých benefitů (14. listopadu 2016) 
Snížení celorepublikového dluhu na výživné  při využití současné právní úpravy (4. listopadu 2016) 

Navigace sekce Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšinyISP (příhlásit)