Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

XLIX COSAC (21. 6. 2013)
Ve dnech 23. - 25. června se delegace VEZ ve složení př. J. Bauer, mpř. F. Novosad, J. Lobkowicz a J. Šenfeld zúčastní Konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU a kandidátských zemí a zástupců EP v Dublinu.

ISP (příhlásit)