Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Setkání s ministrem pro EU a NATO Gruzie A. Petriashvilim (13. 6. 2013)
Ve středu 12. června se delegace výboru ve složení př. J. Bauer, mpř. J. Suchá, J. Šenfeld, posl. D. Váhalová a I. Jakubčík setkala s ministrem pro evropskou a euro-atlantickou integraci Gruzie Aleksim Petriashvilim.   

Jednání bylo nejprve věnováno aktuální politické situaci v Gruzii. A. Petriashvili vysvětlil proces kohabitace, který by měl být zachován až do podzimních prezidentských voleb. Velmi kladně hodnotil posun v tom, že místem výměny názorů se namísto ulic stal parlament, kde probíhají živé diskuse a členové parlamentu se zdokonalují ve vyjednávání a v hledání a nalézání kompromisu. Vyjádřil své přesvědčení, že prezidentské volby v říjnu 2013 budou skutečně demokratické, korektní a fair a v souladu s těmito zásadami by měla proběhnout i předvolební kampaň. Ve vztahu ke koalici Gruzínský sen, jejímž je členem, uvedl, že prozatím se těší dostatečné popularitě, nicméně výzvou pro ni budou komunální volby, které se uskuteční v následujícícm roce. AP konstatoval, že je třeba vnímat střídání politických stran jako přirozený demokratický cyklický proces a Gruzie se hodlá zařadit do rodiny demokratických zemí, které tuto zkušenost prožívají již po desetiletí.

Další část debaty byla věnována vztahům Gruzie s Ruskem a s EU. A. Petriashvili konstatoval, že asociační dohoda se zdárně blíží svému uzavření a Gruzie si velmi váží toho, že je v ní označována jako tradiční evropská země. Vyjádřil potěšení nad tím, že ČR nad tímto zařazením nepochybuje, nicméně požádal o podporu Gruzie u jiných, kteří jisté pochybnosti mají. Dále řekl, že věří, že na summitu ve Vilniusu dojde k podepsání asociační dohody a tím bude, stejně jako se již vyjádřil eurokomisař Š. Füle, na straně Gruzie “dosaženo v evropské integraci bodu, odkud není návratu”. Konstatoval, že Gruzie chce tímto jasným, moderním a demokratickým způsobem deklarovat Rusku, že si další směr svého směřování vybrala a že se chce stát členem evropské demokratické rodiny. Gruzie si nepřeje opětovnou eskalaci vojenského konfliktu a nereaguje tudíž na žádné invektivy ze strany Ruska. Gruzie si je vědoma, že Rusko bude rovněž vždy proti jejímu vstupu do struktur NATO, stejně jako tomu bylo v případě ČR a jiných zemí, nicméně Gruzie se nehodlá nechat odradit. Sdělil, že ČR sama zná cenu svobody a nezávislosti, a proto si Gruzie tolik váží její podpory v integračním úsilí.

/zapsala: Lenka Mozgová/

 

 
Setkání s ministrem pro EU a NATO Gruzie A. Petriashvilim (13. 6. 2013)
Setkání s ministrem pro EU a NATO Gruzie A. Petriashvilim (13. 6. 2013)ISP (příhlásit)