Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 58 (15. září 2021)
č. 57 (15. července 2021)
č. 56 (24. června 2021)
č. 55 (10. června 2021)
č. 54Jednání je možné sledovat formou videokonference (26. května 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 58 (15. září 2021)
č. 57 (15. července 2021)

další

Usnesení

č. 272k návrhu změny rozpočtu SFPI na rok 2021- sněmovní tisk 1335 (15. září 2021)
č. 271k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů - sněmovní tisk 1151 (15. července 2021)
č. 270k vládnímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů - sněmovní tisk 1150 (15. července 2021)
č. 269k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 534 (15. července 2021)
č. 268k návrhu poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) - sněmovní tisk 952 (24. června 2021)

další

Semináře

Budoucnost komunálních voleb (prodloužení funkčního období zastupitelů a změna volebního systému pro komunální volby) (11. prosince 2019)
Jak spolupracovat s bankovním sektorem na digitalizaci veřejné správy (20. listopadu 2019)
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40 (19. června 2018)

další
ISP (příhlásit)