Ústavně právní výbor
Zahraniční cesty

Maďarsko Maďarsko (12. 11. 2012)
Ústavně právní výbor navštívil ve dnech 12. až 15. listopadu 2012 Maďarsko.

Složení delegace:
Marek Benda, předseda výboru a vedoucí delegace (ODS)
Stanislav Grospič, místopředseda výboru (KSČM)
Stanislav Polčák, člen výboru (TOP09 a Starostové)
Aleš Rádl, člen výboru (ODS)

Velvyslankyně České republiky v Maďarsku paní Helena Bambasová přivítala delegaci poslanců ústavně právního výboru na brífinku. Uskutečnilo se přijetí u místopředsedy Parlamentu Maďarska pana Jánose Latorcaiho, kde byl hlavním tématem jednání aktuální vývoj kauzy předčasného penzionování soudců. Seznámil poslance také se současnou situací v oblasti soudnictví. V Parlamentu Maďarska přijal české poslance také partnerský ústavně právní výbor. Probíhala diskuse zejména nad situací soudců, poslaneckou imunitou a novými pravidly voleb v Maďarsku.

Dále poslanci jednali s místopředsedou výboru pro kulturní a mediální záležitosti panem Istvánem Pálfem. Hlavním tématem bylo mediální zákonodárství.

Při setkání s předsedou Ústavního soudu Maďarska panem Péterem Paczolaym a dalšími soudci byly diskutovány obzvláště změny, které v kompetencích soudu přinesla nová právní úprava v roce 2011. Na jednání s předsedou Kúrie (bývalý Nejvyšší soud Maďarska) panem Péterem Darákem se hovořilo především o situaci soudců a soudního systému v Maďarsku.

V rámci přijetí na Ministerstvu spravedlnosti byla řešena zvláštnost maďarského soudnictví, a to přemísťování kauz a soudců podle přetíženosti soudů.Navigace sekce Ústavně právní výborISP (příhlásit)