Ústavně právní výbor
Zahraniční cesty

Slovensko Slovenská republika (1. 10. 2012)
Ústavně právní výbor navštívil ve dnech 1. až 3. října 2012 Slovenskou republiku.

Složení delegace:
Marek Benda, předseda výboru a vedoucí delegace (ODS)
Jan Chvojka, člen výboru (ČSSD)
Stanislav Polčák, člen výboru (TOP 09 a Starostové)
Václav Zemek, člen výboru (ČSSD)

Delegaci poslanců ústavně právního výboru přijal velvyslanec České republiky na Slovensku pan Jakub Karfík a seznámil ji se současnou politickou a hospodářskou situací této země. Jednání s ministrem spravedlnosti panem Tomášem Borcem se zúčastnili také státní tajemnice ministerstva paní Monika Jankovská a předseda obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu Slovenska pan Juraj Seman. Hlavní témata pracovního setkání byla rekodifikace občanského práva v České republice a návrh nového slovenského občanského zákoníku, rozhodčí soudy v České republice a porovnávání jejich kompetencí s těmito soudy na Slovensku, přeplněné věznice v obou zemích a příprava novely zákona o advokacii na Slovensku.

Uskutečnilo se společné jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky, kde se řešil téměř výhradně proces rekodifikace občanského zákoníku v České republice. České poslance přijal předseda Krajského soudu v Bratislavě pan L´uboš Sádovský, jednání byla přítomna i místopředsedkyně soudu paní Lenka Praženková. Hovořilo se o působení Specializovaného trestního soudu v Pezinku nebo o odškodnění za nezákonná rozhodnutí soudů.Navigace sekce Ústavně právní výborISP (příhlásit)