Ústavně právní výbor
Zahraniční cesty

Velká Británie Spojené království Velké Británie a Severního Irska (14. 5. 2012)
Ústavně právní výbor navštívil ve dnech 14. až 17. května 2012 Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Složení delegace:
Jana Suchá, místopředsedkyně výboru a vedoucí delegace (Nezařazení)
Stanislav Polčák, člen výboru (TOP09 a Starostové)
Pavel Staněk, člen výboru (ODS)
Václav Zemek, člen výboru (ČSSD)

Členové ústavně právního výboru, kteří se účastnili této zahraniční pracovní cesty, byli uvítáni na půdě Britského Parlamentu – Dolní sněmovny. Následovala pracovní schůzka s expertkou na britskou legislativu paní Jacqyi Sharpovou, která se týkala především diskuse o hlavních rysech britského legislativního procesu. Delegace českých poslanců byla dále přijata konzervativním poslancem panem Gregem Handsem, který byl předsedou skupiny přátel České republiky.

Proběhla také jednání ve Sněmovně lordů – Horní sněmovna, a to s experty na britskou legislativu panem Simonem Burtonem a paní Chloe Mawson. Hlavním tématem debaty bylo předběžné přezkoumávání zákonů. Poté je přijal Registrar of Lords´ Interests and Clerk of the Committee for Privileges and Conduct pan Brendan Keithem a hovořilo se o parlamentních výsadách. Delegace poslanců ústavně právního výboru jednala v rámci své návštěvy Horní sněmovny také s místopředsedou sněmovny a současně státním tajemníkem Ministerstva spravedlnosti Lordem McNallym, který hovořil mimo jiné o zákonodárném procesu ve Velké Británii.

Dále se uskutečnilo setkání s Lordem Shawem z Northstead z konzervativní strany, na kterém se debatovalo hlavně o institutu referenda ve Velké Británii. Závěrem poslance přijal ředitel Královského soudního dvora pan David Thomson, který je seznámil s pravomocemi této instituce.Navigace sekce Ústavně právní výborISP (příhlásit)