Ústavně právní výbor
Zahraniční cesty

Rakousko Rakouská republika (10. 4. 2012)
Ústavně právní výbor navštívil ve dnech 10. až 12. dubna 2012 Rakouskou republiku.

Složení delegace:
Marek Benda předseda, výboru a vedoucí delegace (ODS)
Jana Suchá, místopředsedkyně výboru (VV)
Jan Chvojka, člen výboru (ČSSD)
Stanislav Polčák, člen výboru (TOP09 a Starostové)

Delegaci poslanců ústavně právního výboru přivítal v Rakousku na brífinku velvyslanec České republiky pan Jan Koukal. V budově Spolkového účetního dvora jednali čeští poslanci s jeho prezidentem panem Josefem Moserem. Ten zmínil zejména postavení a úkoly Účetního dvora, které jsou zakotveny v Ústavě Rakouska. Uskutečnilo se též setkání s partnerským Ústavním výborem v Parlamentu Rakouska. Debatovalo se např. o Paktu finanční stability Evropské unie.

Jednání na Ministerstvu spravedlnosti se týkala správy soudnictví a soudcovské odpovědnosti, trestněprávní odpovědnosti mladistvých či legislativního vztahu ministerstva k Parlamentu. Dále poslance přijal předseda Ústavního soudu pan Helmut Hörtenhuber, který je mimo jiné seznámil s tím, jak je Ústavní soud organizován. Poté se diskutovalo o hlavních úkolech Ústavního soudu.Navigace sekce Ústavně právní výborISP (příhlásit)