Výbor pro zdravotnictví
Zahraniční cesty

Rakousko Rakousko (28. 11. 2011)
Výbor pro zdravotnictví navštívil ve dnech 28. až 30. listopadu 2011 Rakousko.

Složení delegace:
Bc. Marek Šnajdr, místopředseda výboru a vedoucí delegace (ODS)
Mgr. Soňa Marková, místopředsedkyně výboru (KSČM)
MUDr. Patricie Kotalíková, členka výboru (TOP 09)
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., člen výboru (TOP 09)
Mgr. Martin Blažek, tajemník výboru

Delegace poslanců výboru pro zdravotnictví nejprve jednala s ředitelem Vídeňské zdravotní pojišťovny – WGKK Mag. K. Sulzbacherem. Poté se přesunuli na radnici a do nemocnice Donauspital. Posléze proběhlo jednání s partnerským výborem pro zdravotnictví Národní rady Rakouské republiky v budově Parlamentu a dále jednání na Ministerstvu zdravotnictví Rakouské republiky. Na Ministerstvu zdravotnictví byla představena česká reforma zdravotnictví, systém norské zdravotní péče a financování norského zdravotnictví. Dále se jednalo se zástupcem ředitele Rady pro zlepšování kvality a standardů norské zdravotní péče Bjornem Guldvogem. Nakonec česká delegace navštívila Oslo University Hospital, kde proběhla prohlídka celé nemocnice, včetně pediatrického pavilonu a jednání se zástupcem ředitele pediatrického oddělení nemocnice Odden Bakkenem.Navigace sekce Výbor pro zdravotnictvíISP (příhlásit)