Sněmovní tisk 912
Novela z. o dráhách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 24. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 25/20, PID KORNBHNDU674.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 10. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1425).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 912/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 912/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 912/3, který byl rozeslán 18. 6. 2021 v 12:30.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 912/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 1807).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 159, dokument 159/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 9. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 11. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 11. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 191 pod číslem 426/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7180Petr Dolínek19404-29587.docx (21 KB) / PDF (338 KB, 7 stran) 13. 1. 2021 v 12:39:21
7235Milan Feranec19459-29675.docx (17 KB) / PDF (326 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 10:13:54
7236Milan Feranec19460-29676.docx (14 KB) / PDF (317 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 10:15:05
7237Milan Feranec19461-29677.docx (16 KB) / PDF (331 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 10:16:04
7595Dana Balcarová19819-30180.docx (9 KB) / PDF (258 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 21:39:20
7597Dana Balcarová19821-30182.docx (831 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 21:42:41
7711Ondřej Polanský19935-30307.docx (7 KB) / PDF (188 KB, 2 strany) 4. 3. 2021 v 13:49:21
7714Ondřej Polanský19938-30312.docx (7 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 4. 3. 2021 v 14:51:04
7719Ondřej Polanský19943-30319.docx (9 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 8. 3. 2021 v 09:43:26
7720Ondřej Polanský19944-30320.docx (8 KB) / PDF (258 KB, 2 strany) 8. 3. 2021 v 09:45:17
7721Ondřej Polanský19945-30321.docx (8 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 8. 3. 2021 v 09:45:33
7724Věra Kovářová19948-30330.docx (27 KB) / PDF (233 KB, 6 stran) 8. 3. 2021 v 19:58:08
7739Martin Kolovratník19963-30357.docx (34 KB) / PDF (407 KB, 9 stran) 12. 3. 2021 v 12:03:12
7917Věra Kovářová20141-30614.docx (22 KB) / PDF (190 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:31:00
7918Věra Kovářová20142-30616.docx (26 KB) / PDF (308 KB, 6 stran) 29. 3. 2021 v 17:31:22
7919Věra Kovářová20143-30617.docx (26 KB) / PDF (241 KB, 5 stran) 29. 3. 2021 v 17:31:48
7920Věra Kovářová20144-30618.docx (22 KB) / PDF (194 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:32:11
7921Věra Kovářová20145-30619.docx (23 KB) / PDF (303 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:32:36
7922Věra Kovářová20146-30620.docx (26 KB) / PDF (250 KB, 5 stran) 29. 3. 2021 v 17:33:00
7923Věra Kovářová20147-30621.docx (27 KB) / PDF (275 KB, 6 stran) 29. 3. 2021 v 17:33:26
7924Věra Kovářová20148-30622.docx (27 KB) / PDF (311 KB, 5 stran) 29. 3. 2021 v 17:33:49
7925Věra Kovářová20149-30623.docx (25 KB) / PDF (263 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:34:14
7926Věra Kovářová20150-30624.docx (27 KB) / PDF (295 KB, 6 stran) 29. 3. 2021 v 17:34:41
7927Věra Kovářová20151-30625.docx (29 KB) / PDF (279 KB, 7 stran) 29. 3. 2021 v 17:35:07
7928Věra Kovářová20152-30626.docx (24 KB) / PDF (246 KB, 5 stran) 29. 3. 2021 v 17:35:31
7929Věra Kovářová20153-30627.docx (25 KB) / PDF (286 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:36:08
8243Martin Kolovratník20467-31037.docx (29 KB) / PDF (433 KB, 7 stran) 23. 4. 2021 v 13:34:38
8244Martin Kolovratník20468-31038.docx (21 KB) / PDF (402 KB, 4 strany) 23. 4. 2021 v 13:36:24
8245Martin Kolovratník20469-31039.docx (20 KB) / PDF (332 KB, 4 strany) 23. 4. 2021 v 13:38:00
8246Martin Kolovratník20470-31040.docx (17 KB) / PDF (319 KB, 2 strany) 23. 4. 2021 v 13:39:51
8247Martin Kolovratník20471-31041.docx (19 KB) / PDF (327 KB, 3 strany) 23. 4. 2021 v 13:41:28
8315Petr Dolínek20539-31127.docx (20 KB) / PDF (385 KB, 6 stran) 5. 5. 2021 v 11:34:15
8645Martin Kolovratník20869-31588.docx (19 KB) / PDF (367 KB, 5 stran) 16. 6. 2021 v 10:52:11
8650Jan Čižinský20874-31593.docx (21 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 16. 6. 2021 v 15:51:20


Deskriptory EUROVOCu: Agentura Evropské unie pro železnice, bezpečnost dopravy, jízdní personál, přibližování legislativy, společná dopravní politika, vysokorychlostní doprava, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)