Sněmovní tisk 579
Vl.n.z. o dani z hazardních her

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 579/0 dne 28. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 518/15, PID KORN9T2HUPXO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 9. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1003).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 579/4, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 17:51.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 579/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1156).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2016.
  Zákon Senátem schválen 26. 5. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 187/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3715Jiří Zemánek09176-12461.docx (17 KB) / PDF (275 KB, 3 strany) 11. 2. 2016 v 15:40:42
3722Václav Votava09183-12468.docx (37 KB) / PDF (210 KB, 3 strany) 12. 2. 2016 v 09:47:37
3742Jan Bartošek09203-12485.docx (17 KB) / PDF (229 KB, 2 strany) 15. 2. 2016 v 08:16:26
3801Jan Bartošek09262-12575.docx (17 KB) / PDF (174 KB, 1 strana) 29. 2. 2016 v 16:03:19
3812Jan Hamáček09273-12593.docx (15 KB) / PDF (251 KB, 3 strany) 1. 3. 2016 v 12:53:53
3813Karel Fiedler09274-12594.doc (32 KB) / PDF (219 KB, 3 strany) 1. 3. 2016 v 12:55:04
3820Zbyněk Stanjura09281-12600.docx (16 KB) / PDF (232 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 13:55:50
3832Zbyněk Stanjura09293-12614.docx (21 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 1. 3. 2016 v 15:17:48


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Loterie

Deskriptory EUROVOCu: daňový trestný čin, hazardní hry, herna, hra, správní kontrola, vybírání daníISP (příhlásit)