Sněmovní tisk 512
2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 11. 2011 jako tisk 512/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 11. 2011 (usnesení č. 193). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 943).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 10. 2011 jako senátní tisk 224/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 11. 2011 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 224/1.Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)