Sněmovní tisk 476
Novela z. o vojácích z povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 476/0 dne 9. 9. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 9. 2011. Určil zpravodaje: RSDr. Alexander Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 786).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 476/2, který byl rozeslán 8. 2. 2012 v 7:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 195, usnesení č. 1044).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 299, dokument 299/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 3. 2012 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 299/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 14. 3. 2012 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2012.

Zákon vyhlášen 11. 4. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 122/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
983Antonín Seďa00643-00901.doc (25 KB) / PDF (45 KB, 1 strana) 2. 2. 2012 v 10:10:12


Hesla věcného rejstříku: Armáda
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: armáda, pracovní právo, prémie, profesionální armáda, rodičovská dovolená, statut zaměstnance, vojenský personál, vojenský výcvik

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)