Sněmovní tisk 471
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 471/0 dne 21. 4. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1589/14, PID KORN9PHK77V5.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 2015 (usnesení č. 164). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 805).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 471/3, který byl rozeslán 13. 10. 2015 v 8:49.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 471/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 994).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 12. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 175, dokument 175/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 1. 2016 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 175/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 1. 2016 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 175/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 1. 2016 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 175/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 317).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 48/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2797Stanislav Huml08258-11060.odt (23 KB) / PDF (46 KB, 1 strana) 15. 9. 2015 v 12:08:29
2802Jiří Junek08263-11064.odt (17 KB) / PDF (67 KB, 4 strany) 15. 9. 2015 v 13:36:23
2809Stanislav Berkovec08270-11072.docx (16 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 14:58:10
2815Martin Kolovratník08276-11078.doc (40 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 16:01:17
2817Martin Kolovratník08278-11080.docx (17 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 18:29:16
2820Daniel Korte08281-11085.doc (23 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 19:38:23
2821Petr Kudela08282-11086.odt (28 KB) / PDF (74 KB, 2 strany) 15. 9. 2015 v 22:36:24
2831Ivan Adamec08292-11095.doc (16 KB) / PDF (0 KB) 16. 9. 2015 v 10:25:24
2902Daniel Korte08363-11243.doc (36 KB) / PDF (282 KB, 2 strany) 29. 9. 2015 v 11:09:56
2924Martin Kolovratník08385-11330.doc (25 KB) / PDF (169 KB, 1 strana) 5. 10. 2015 v 12:15:55
2926Martin Kolovratník08387-11334.doc (18 KB) / PDF (198 KB, 2 strany) 6. 10. 2015 v 10:52:57
2928Ivan Adamec08389-11337.docx (13 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 6. 10. 2015 v 13:25:31
2931Petr Kudela08392-11340.doc (29 KB) / PDF (220 KB, 4 strany) 6. 10. 2015 v 13:50:56
2963Ivan Adamec08424-11382.doc (28 KB) / PDF (285 KB, 1 strana) 8. 10. 2015 v 17:36:45
2964Pavel Čihák08425-11383.odt (66 KB) / PDF (93 KB, 2 strany) 9. 10. 2015 v 09:13:34
2966Jiří Koubek08427-11384.doc (12 KB) / PDF (123 KB, 1 strana) 9. 10. 2015 v 11:59:57


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní, Přestupky

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, bezpečnost silničního provozu, cyklistická stezka, dopravní prostředek, chodec, pozemní doprava

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)