Sněmovní tisk 299
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 19, dokument 19/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 1. 2015 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 19/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 1. 2015 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 19/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 1. 2015 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 77).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 299/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 299/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 83, usnesení č. 615).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 2. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2015.

Zákon vyhlášen 6. 3. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 39/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1497Michal Kučera06958-08793.doc (29 KB) / PDF (290 KB, 1 strana) 22. 10. 2014 v 00:12:09
1498Michal Kučera06959-08794.doc (28 KB) / PDF (242 KB, 1 strana) 22. 10. 2014 v 00:12:10
1499Michal Kučera06960-08795.doc (28 KB) / PDF (291 KB, 1 strana) 22. 10. 2014 v 00:12:10
1582Petr Kudela07043-08924.odt (15 KB) / PDF (29 KB, 1 strana) 12. 11. 2014 v 12:27:05
1713Stanislav Pfléger07174-09097.doc (34 KB) / PDF (227 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 12:45:28
1716Jan Zahradník07177-09100.doc (16 KB) / PDF (306 KB, 2 strany) 2. 12. 2014 v 12:52:23
1729Ladislav Okleštěk07190-09114.odt (27 KB) / PDF (67 KB, 3 strany) 2. 12. 2014 v 16:19:53
1732Petr Kudela07193-09117.odt (17 KB) / PDF (67 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 16:56:06
1748František Adámek07209-09135.odt (30 KB) / PDF (46 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 11:30:50
1759Zbyněk Stanjura07220-09151.doc (12 KB) / PDF (167 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 15:08:56
1762Petr Kudela07223-09154.odt (20 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 19:20:06


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana životního prostředí, prevence environmentálních rizik, přibližování legislativy, vliv na životní prostředí, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)