Sněmovní tisk 954
Novela z. o myslivosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 954/0 dne 17. 7. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 485/20, PID ALBSBJYCUM9A.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1588).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 954/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 31. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 954/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 954/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 954/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 954/5, který byl rozeslán 27. 5. 2021 v 10:34.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 954/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 18. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7380Petr Pávek19604-29903.doc (60 KB) / PDF (298 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 15:54:30
8142Monika Jarošová20366-30912.docx (26 KB) / PDF (390 KB, 3 strany) 14. 4. 2021 v 13:56:40
8161Petr Bendl20385-30936.docx (22 KB) / PDF (433 KB, 3 strany) 14. 4. 2021 v 16:11:11
8162Petr Bendl20386-30937.docx (21 KB) / PDF (373 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 16:13:38
8164Petr Bendl20388-30939.docx (20 KB) / PDF (375 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 16:52:51
8165Petr Bendl20389-30940.docx (22 KB) / PDF (438 KB, 3 strany) 14. 4. 2021 v 16:17:01
8166Petr Bendl20390-30941.docx (20 KB) / PDF (343 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 16:18:08
8167Petr Bendl20391-30942.docx (21 KB) / PDF (388 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 16:18:51
8171Petr Pávek20395-30947.doc (60 KB) / PDF (340 KB, 3 strany) 15. 4. 2021 v 10:30:48
8176Monika Jarošová20400-30960.docx (26 KB) / PDF (390 KB, 3 strany) 16. 4. 2021 v 10:37:02
8191Petr Pávek20415-30973.doc (62 KB) / PDF (383 KB, 4 strany) 19. 4. 2021 v 10:33:09
8421Petr Bendl20645-31250.docx (19 KB) / PDF (163 KB, 1 strana) 13. 5. 2021 v 10:41:47
8422Petr Bendl20646-31251.docx (19 KB) / PDF (182 KB, 1 strana) 13. 5. 2021 v 10:42:22
8471Dana Balcarová20695-31331.docx (7 KB) / PDF (309 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 11:15:09
8474Dana Balcarová20698-31333.docx (7 KB) / PDF (309 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 11:16:09
8476Dana Balcarová20700-31335.docx (8 KB) / PDF (310 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 11:16:46
8496Jan Čižinský20720-31360.docx (20 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 26. 5. 2021 v 11:21:54
8522Petr Bendl20746-31395.docx (14 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 16:03:45
8523Petr Bendl20747-31396.docx (15 KB) / PDF (254 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 16:04:31
8524Petr Bendl20748-31397.docx (15 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 16:06:01


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, lov, ochrana lesa, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, regulace lovu, seznam

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)