Sněmovní tisk 90
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 14. 2. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1/18, PID KORNATHJZ5AQ.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Bc. Lucie Šafránková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20., 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 153).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 119, usnesení č. 153).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 4. 2018.
  Návrh zákona 25. 4. 2018 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 90/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 90/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 58, usnesení č. 231).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 29. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2018.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 92/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: pojistné, politika zaměstnanosti, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)