Sněmovní tisk 815
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 815/0 dne 2. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 305/20, PID KORNBN8VEE5T.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5606.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1058).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 815/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 815/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1085).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 24. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 209/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4715Lucie Šafránková16939-25694.docx (18 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 3. 4. 2020 v 16:57:18
4726Věra Kovářová16950-25710.docx (26 KB) / PDF (304 KB, 4 strany) 6. 4. 2020 v 09:47:10
4731Olga Richterová16955-25715.docx (14 KB) / PDF (205 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 12:04:25
4740Olga Richterová16964-25725.docx (20 KB) / PDF (237 KB, 5 stran) 6. 4. 2020 v 15:10:48
4741Olga Richterová16965-25726.docx (15 KB) / PDF (224 KB, 4 strany) 6. 4. 2020 v 15:13:09
4745Martin Kupka16969-25730.docx (52 KB) / PDF (377 KB, 11 stran) 6. 4. 2020 v 15:51:44
4747Martin Kupka16971-25731.docx (32 KB) / PDF (356 KB, 2 strany) 6. 4. 2020 v 16:01:32
4748Milan Pour16972-25732.docx (15 KB) / PDF (208 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 16:16:20
4760Petr Dolínek16984-25748.docx (36 KB) / PDF (339 KB, 7 stran) 6. 4. 2020 v 18:37:12
4762Petr Dolínek16986-25750.docx (25 KB) / PDF (411 KB, 11 stran) 6. 4. 2020 v 18:38:44
4801Marian Jurečka17025-25793.doc (43 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:57:02
4807Jan Bartošek17031-25799.docx (19 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 09:23:15
4811Vojtěch Munzar17035-25803.docx (39 KB) / PDF (304 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 09:34:15
4828Dominik Feri17052-25820.docx (24 KB) / PDF (283 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 11:09:45
4850Helena Válková17074-25847.docx (16 KB) / PDF (218 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 16:21:47
4851Martin Kupka17075-25848.docx (17 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 17:08:01
4852Martin Kupka17076-25849.docx (17 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 17:08:18
4853Martin Kupka17077-25850.docx (22 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 17:08:37
4854Martin Kupka17078-25851.docx (17 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 17:11:47
4855Martin Kupka17079-25852.docx (21 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 17:12:07
4856Martin Kupka17080-25853.docx (17 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 17:12:59
4857Martin Kupka17081-25854.docx (23 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 17:13:25
4874Dominik Feri17098-25875.docx (18 KB) / PDF (256 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 13:52:30
4882Leo Luzar17106-25886.docx (16 KB) / PDF (316 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 19:33:56
4883Olga Richterová17107-25887.docx (14 KB) / PDF (205 KB, 3 strany) 8. 4. 2020 v 19:55:05


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, hypotekární úvěr, pronájem nemovitostiISP (příhlásit)