Sněmovní tisk 791
Novela z. o ČNB

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 791/0 dne 24. 3. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 31. 3. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 44).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 791/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 100, usnesení č. 1036).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 192/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4728Miroslav Kalousek16952-25712.doc (31 KB) / PDF (264 KB, 2 strany) 6. 4. 2020 v 10:16:31
4832Miroslav Kalousek17056-25824.doc (40 KB) / PDF (286 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 11:42:52
4872Miloslav Janulík17096-25873.doc (40 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 8. 4. 2020 v 11:20:43


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, finanční trh, měnová politika, volný trh

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)