Sněmovní tisk 79
Novela z. - trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 8. 2. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1276/17, PID KORNAPDADPTW.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 150).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 79/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 79/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 79/3, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 14:58.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 79/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 13. 6. 2018 na 13. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 29. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 19. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 331).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 10. 2018.
  Zákon Senátem schválen 16. 11. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 13. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 287/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
543Petr Sadovský12767-18661.docx (15 KB) / PDF (235 KB, 4 strany) 10. 4. 2018 v 10:19:32
689Helena Válková12913-18887.doc (45 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 3. 5. 2018 v 14:03:01
769Marek Benda12993-19012.docx (13 KB) / PDF (181 KB, 1 strana) 18. 5. 2018 v 15:31:39
770Marek Benda12994-19013.docx (12 KB) / PDF (174 KB, 1 strana) 18. 5. 2018 v 15:32:35
781Marek Benda13005-19029.docx (13 KB) / PDF (184 KB, 1 strana) 22. 5. 2018 v 12:59:38
786Zdeněk Ondráček13010-19033.docx (25 KB) / PDF (267 KB, 2 strany) 22. 5. 2018 v 15:38:35
790Jan Chvojka13014-19037.docx (19 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 22. 5. 2018 v 16:42:31


Deskriptory EUROVOCu: fyzické násilí, implementující opatření státu, korupce, mezinárodní trestní právo, praní špinavých peněz, právo na spravedlnost, terorismus, trestní právo, trestný čin proti osobám, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)