Sněmovní tisk 73
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 29. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1328/17, PID ALBSAU8C744E.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 244).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 73/3, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 11:23.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 73/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 534).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 63, dokument 63/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 63/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2019 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 145).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 73/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 73/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 116, usnesení č. 830).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 354/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1480Helena Válková13704-20294.doc (239 KB) / PDF (554 KB, 31 stran) 19. 10. 2018 v 19:52:20
1630Helena Válková13854-20510.doc (48 KB) / PDF (231 KB, 1 strana) 9. 11. 2018 v 07:43:00
1715Jakub Michálek13939-20633.docx (8 KB) / PDF (199 KB, 3 strany) 19. 11. 2018 v 15:43:32
1765Jakub Michálek13989-20712.docx (15 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 27. 11. 2018 v 12:30:11
2093Helena Válková14317-21255.doc (33 KB) / PDF (269 KB, 2 strany) 27. 1. 2019 v 19:05:36


Související tisk: 74 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.).

Deskriptory EUROVOCu: ochrana soukromí, ochrana údajů, osobní údaje, překlad, soudní dokazování, tlumočení, výslech, znalecký posudek, zpracování informacíISP (příhlásit)