Sněmovní tisk 64
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 1. 2018 jako tisk 64/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 19. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 64/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 151, usnesení č. 176).Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)