Sněmovní tisk 62
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 1. 2018 jako tisk 62/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Zpravodajem určena Miroslava Němcová.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 19. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 62/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 149, usnesení č. 174).Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)