Sněmovní tisk 46
Novela z. o ČNB

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 46/0 dne 4. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1252/17, PID KORNAS3HSM50.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Miloslava Vostrá (usnesení č. 103).
  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 103).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 46/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 46/2, který byl rozeslán 28. 2. 2018 v 8:34.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 3. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 46/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 109, usnesení č. 151).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 4. 2018.
  Zákon Senátem schválen 25. 4. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 23. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 5. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 5. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 89/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
363Jiří Valenta12587-18295.doc (37 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 20. 2. 2018 v 13:34:44


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, emise měny, papírové peníze, peníze

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance46/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)46/2
136/2011novelizujeZákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů46/0
76/1976rušíZákon o ražbě československých dukátů46/0


ISP (příhlásit)