Sněmovní tisk 439
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Pavla Golasowská, Jan Bartošek, Marek Výborný, Jiří Mihola, Stanislav Juránek, Pavel Bělobrádek, Jan Čižinský, Ondřej Benešík; k návrhu se připojili: Vít Kaňkovský) předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 439/0 dne 29. 3. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0439.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 17. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 4. 2019 jako tisk 439/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 270/19, PID ALBSBATFBKCT.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podmínky pro odchod do důchodu, příjmová politika, příspěvek pozůstalým, rodina, společensko-hospodářské poměry

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)