Sněmovní tisk 439/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t043900.pdf (Dokument PDF, 721 KB)t043900.docx (Dokument DOCX, 48 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0439a0.pdf (Dokument PDF, 474 KB)t0439a0.docx (Dokument DOCX, 46 KB)

Rozesláno poslancům

29. března 2019 v 11:49
ISP (příhlásit)