Sněmovní tisk 41
Novela z. o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 41/0 dne 27. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0041.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 25. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 1. 2018 jako tisk 41/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 44/18, PID ALBSAUN9VVGK.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Juránek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 135).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 41/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2018 zprávu doručenou poslancům jako tisk 41/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 41/4, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 9:24.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 41/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 211, usnesení č. 269).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
791Mikuláš Ferjenčík13015-19038.docx (1 MB) / PDF (251 KB, 4 strany) 22. 5. 2018 v 16:53:59


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)