Sněmovní tisk 40
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 40/0 dne 22. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0040.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 25. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 1. 2018 jako tisk 40/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 43/18, PID ALBSAUN9R9SD.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1312Vojtěch Pikal13536-20003.odt (15 KB) / PDF (69 KB, 5 stran) 18. 9. 2018 v 18:04:06


Deskriptory EUROVOCu: postavení volených zástupců, všeobecné volební právo, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky40/0


ISP (příhlásit)