Sněmovní tisk 36
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 18. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Vondrák I., Krkoška J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 36/0 dne 19. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0036.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2018 jako tisk 36/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 16/18, PID KORNAU8H7FDR.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Mgr. Jakub Janda a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27., 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 119).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Garanční výbor se návrhem nebude zabývat (usnesení č. 220).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi. Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 78, usnesení č. 234).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 175/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: město, obec, správní celek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)