Sněmovní tisk 347
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Mgr. Radek Vondráček předložil sněmovně návrh zákona 4. 12. 2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 347/0 dne 4. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0347.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 347/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1098/18, PID KORNB77JAGLS.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2018 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 4. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 136, usnesení č. 627).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2402Vojtěch Pikal14626-21787.odt (12 KB) / PDF (59 KB, 5 stran) 15. 3. 2019 v 15:05:23
2403Vojtěch Pikal14627-21788.odt (16 KB) / PDF (119 KB, 13 stran) 15. 3. 2019 v 15:20:28
2427Vojtěch Pikal14651-21825.docx (20 KB) / PDF (382 KB, 10 stran) 21. 3. 2019 v 10:44:56
2515Vojtěch Pikal14739-21946.odt (12 KB) / PDF (35 KB, 4 strany) 29. 3. 2019 v 14:47:27
2517Vojtěch Pikal14741-21947.odt (12 KB) / PDF (33 KB, 2 strany) 29. 3. 2019 v 14:50:58
2535Vojtěch Pikal14759-21989.docx (19 KB) / PDF (277 KB, 4 strany) 3. 4. 2019 v 16:59:47
2673Vojtěch Pikal14897-22157.docx (9 KB) / PDF (244 KB, 4 strany) 17. 4. 2019 v 10:48:26
2674Vojtěch Pikal14898-22161.docx (9 KB) / PDF (254 KB, 5 stran) 17. 4. 2019 v 10:50:59


Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní proces, parlamentní zasedání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)