Sněmovní tisk 347/0
Novela z. o jednacím řádu PS

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t034700.pdf (Dokument PDF, 359 KB)t034700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0347a0.pdf (Dokument PDF, 340 KB)t0347a0.doc

Rozesláno poslancům

4. prosince 2018 v 16:39
ISP (příhlásit)